Вiдбулася конференцiя ''Пiдвищення енергоефективностi будiвель i споруд - методологiя, конструктивнi принципи, ефективнi конструкцii, матерiали та iнженерне обладнання"

nov25

Поспiшаeмо повiдомити, що з 20 по 23 лютого 2012 р., при пiдтримцi Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та ЖКГ Украiни, Державного науково-дослiдного iнституту будiвельних конструкцiй, ТК 302 "Енергоефективнiсть будiвель i споруд", Асоцiацii "Всеукраiнський союз виробникiв будiвельних матерiалiв та виробiв", Академii будiвництва Украiни, Академiя енергетики Украiни, Conference Group (Агенцiя БАЮТ) у м. Яремче вiдбулася науково-технiчна конференцiя "Пiдвищення енергоефективностi будiвель i споруд - методологiя, конструктивнi принципи, ефективнi конструкцii, матерiали та iнженерне обладнання".

Метою проведення Конференцii була координацiя зусиль фахiвцiв в галузi нормування, проектування, експлуатацii, iнспектування та експертизи будiвельних об'eктiв, направлених на пiдвищення енергоефективностi будiвель i споруд в Украiнi.
На Конференцii були освiтленi сучаснi принципи iз оцiнювання показникiв енергоефективностi будiвель, застосування ефективних технiчних рiшень, що забезпечують пiдвищення енергоефективностi будiвель.

З вступним словом та привiтанням до учасникiв конференцii звернувся директор ДП НДIБК, голова ТК 302 "Енергоефективнiсть будiвель i споруд" Фаренюк Геннадiй Григорович.

Учасниками конференцii були заслуханi провiднi фахiвцi в галузi нормування, проектування, експлуатацii, iнспектування та експертизи будiвельних об'eктiв, направлених на пiдвищення енергоефективностi будiвель i споруд в Украiнi.

Зокрема на Конференцii виступили:

- Фаренюк Г.Г., д.т.н., директор ДП НДIБК, голова ТК 302 "Енергоефективнiсть будiвель i споруд" з доповiдями "Нацiональна нормативна та законодавча база з енергоефективностi будiвель - стан та перспективи розвитку" та "Науково-практичнi досягнення з розвитку методологii оцiнювання та пiдвищення енергоефективностi будiвель"

- Нечепорчук А.А., к.т.н. заступник керiвника ПКА ТК 302 з доповiдями "Нацiональний план дiй iз забезпечення енергоефективностi житлових та громадських будiвель" та "Пiдвищення енергоефективностi на мунiципальному рiвнi"

- Кордюков М., керiвник навчального центру Мiцубiшi Електрик в Украiнi з доповiддю "Технологii Mitsubishi Electric для опалення, теплопостачання приточних установок та ГВП житлових i громадських будiвель вiд альтернативних джерел енергii". Досвiд в Украiнi"

- Коваль О.О., заступник директора науково-освiтнього iнституту iнновацiйних технологiй в будiвництвi ДВНЗ "Приднiпровська державна академiя будiвництва та архiтектури" з доповiддю "Енергоефективнiсть архiтектурно-конструктивних систем малоповерхових житлових будiвель"
Колесник E.С., науковий спiвробiтник ДП НДIБК з доповiдями "Програмне забезпечення та правила складання енергетичного паспорта будiвель" та "Основнi положення нового нацiонального стандарту ДСТУ - НБ В.1.1-127-2010

В рамках Конференцii вiдбулися екскурсii по м. Яремче та на горно-лижний курорт Буковель та фуршет .

Щиро вдячнi доповiдачам Конференцii якi надали матерiали своiх доповiдей для розмiщення на сайтах i розповсюдження серед зацiкавлених фахiвцiв галузi.

Щоб ознайомитись з усiма доповiдями вам необхiдно надати запит на адресу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. або зателефонувати +38 (044) 332-6293, +38 (067) 770-6651 (моб.), +38 (067) 402-2912, +38 (050) 806-7090.